Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Zebrania z rodzicami

27,28 sierpnia 2021
Spotkania klasowe z wychowawcą wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO planem pracy wychowawcy.
16 listopada 2021
Spotkania klasowe z wychowawcą poinformowanie rodziców uczniów o wynikach w nauce i zachowaniu. Omówienie spraw bieżących.
11 stycznia 2022
Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców o propozycji ocen semestralnych, zagrożeń ocena niedostateczną i naganną oceną z zachowania w kl. IV-VIII.
29 marca 2022
Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o wynikach w nauce i zachowaniu. Omówienie spraw bieżących.
10 maj 2022
Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o wynikach w nauce i zachowaniu. Omówienie spraw bieżących.
7 czerwiec 2022
Spotkanie klasowe z wychowawcą- przedstawienie rodzicom uczniów propozycji ocen semestralnych oraz propozycji ocen semestralnych oraz propozycji ocen z zachowania w I- VIII szkoły podstawowej. Omówienie spraw bieżących.