Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Zebrania z rodzicami

31 sierpnia 2023 r. – Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy.
godzina 17:00
04 stycznia 2024 r. – Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o propozycji ocen semestralnych, zagrożeń oceną niedostateczną i naganną oceną z zachowania w klasach 4-8. Omówienie spraw bieżących
godzina 16:00 – klasy 0-3
godzina 16:30 – klasy 4-6
godzina 17:00 – klasy 7-8
28 maja 2024 r. – Spotkanie klasowe z wychowawcą – przedstawienie rodzicom uczniów propozycji ocen końcowo rocznych, zagrożeń oceną niedostateczną oraz propozycji ocen z zachowania w klasach 1-8 szkoły podstawowej. Omówienie spraw bieżących.
godzina 16:00 – klasy 1-3
godzina 16:30 – klasy 4-6
godzina 17:00 – klasy 7-8