Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
p. Jolanta Gajewska – przewodnicząca
p. Mariola Kowalewska – skarbnik
p. Ewa Cichocka – sekretarz