Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Dostępna szkoła – procedury projektu

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania. Wszystkie dokumenty zapisane są w formacie PDF.

Ikona
Procedura kontaktów i współpracy z potencjalnymi rodzicami z niepełnosprawnością w celu zapewnienia im dostępności
Ikona
Procedura określająca standard obsługi osób z niepełnosprawnościami w budynkach niedostępnych
Ikona
Procedura przydzielania wsparcia wynikającego z orzeczeń i opinii
Ikona
Szkolny program wspierania uzdolnionych