Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Samorząd uczniowski

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Cele główne działalności Samorządu Szkolnego
Budowanie wśród uczniów poczucia przydatności działania na rzecz szkoły;
Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich;
Rozwijanie zainteresowań;
Kształtowanie postaw patriotycznych;
Wyrabianie umiejętności organizowania imprez szkolnych;
Rozwój zainteresowań oraz twórczej aktywności;
Kształtowania u uczniów postaw prospołecznych.
Założenia planu na rok szkolny 2022/2023
Przygotowanie uczniów naszej szkoły do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym szkoły;
Uświadomienie uczniom wagi przestrzegania praw i obowiązków uczniów oraz zasad i reguł obowiązujących w życiu społecznym szkoły;
Rozwijanie odpowiednich zachować sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
Kultywowanie tradycji szkolnych;
Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz potrzebujących pomocy;
Organizowanie sytuacji dających uczniom możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w działaniu na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
Prace w ciągu roku szkolnego
Organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
Współdziałanie z władzami szkolnymi oraz wychowawcami klas
Regularne prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
Udział w akcjach charytatywnych oraz akcjach promujących szkołę
Udział w uroczystościach szkolnych
Współudział w akcjach związanych z projektem ,,Młodzieżowa Rada Miejska w Nasielsku”
Uroczystości szkolne
Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego
Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości
Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji dnia patrona naszej szkoły
Pomoc techniczna przy organizowaniu wszystkich uroczystości szkolnych
wrzesień
Spotkanie opiekunów Samorządu Uczniowskiego z przewodniczącymi samorządów klasowych ustalenie przebiegu oraz przybliżonego terminu wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
Wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
Zebranie Samorządu Uczniowskiego.
Zorganizowanie Dnia Chłopaka (30.09.2023 r.)
październik
Uruchomienie strony internetowej.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej (14.10.2023 r.)
Obchody dnia „Wszystkich Świętych”.
Pomoc w realizacji programu „Młodzieżowa Rada Miejska w Nasielsku”.
listopad
Zorganizowanie kampanii – „Bezpieczni w Internecie”.
Andrzejki
Święto Niepodległości
grudzień
Mikołajki
Symbole świąteczne
styczeń
Zebranie Samorządu Uczniowskiego
Dzień Babci i Dziadka
luty
Walentynki
marzec
Dzień Wiosny
Zorganizowanie akcji „Dzień Świętego Patryka”
Zorganizowanie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
kwiecień
Zorganizowanie akcji „no backpack Day”
Wielkanoc
maj
Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Kampania przeciw nałogom
czerwiec
Zebranie Samorządu Uczniowskiego
Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 składa się z następujących osób:
Maja Gocławska – przewodnicząca
Marta Szpygiel – zastępca
Maja Karabin – sekretarz
Klaudia Jaśkiewicz – skarbnik
Opiekunowie Samorządu Szkolnego:
Anna Wasiak
Maria Pilśnik
Michał Kongiel

Do pobrania

Ikona
Regulamin Samorządu Uczniowskiego SP Cieksyn

Ostatnie wpisy