Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Samorząd uczniowski

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Cele główne działalności Samorządu Szkolnego

 • Budowanie wśród uczniów poczucia przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich;
 • Rozwijanie zainteresowań;
 • Kształtowanie postaw patriotycznych;
 • Wyrabianie umiejętności organizowania imprez szkolnych;
 • Rozwój zainteresowań oraz twórczej aktywności;
 • Kształtowania u uczniów postaw prospołecznych.

Założenia planu na rok szkolny 2022/2023

 • Przygotowanie uczniów naszej szkoły do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym szkoły;
 • Uświadomienie uczniom wagi przestrzegania praw i obowiązków uczniów oraz zasad i reguł obowiązujących w życiu społecznym szkoły;
 • Rozwijanie odpowiednich zachować sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Kultywowanie tradycji szkolnych;
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz potrzebujących pomocy;
 • Organizowanie sytuacji dających uczniom możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w działaniu na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

Prace w ciągu roku szkolnego

 • Organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi oraz wychowawcami klas
 • Regularne prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
 • Udział w akcjach charytatywnych oraz akcjach promujących szkołę
 • Udział w uroczystościach szkolnych
 • Współudział w akcjach związanych z projektem „Młodzieżowa Rada Miejska w Nasielsku”

Uroczystości szkolne

 • Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego
 • Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji dnia patrona naszej szkoły
 • Pomoc techniczna przy organizowaniu wszystkich uroczystości szkolnych

Plan pracy samorządu z podziałem na miesiące

wrzesień
Spotkanie opiekunów Samorządu Uczniowskiego z przewodniczącymi samorządów klasowych ustalenie przebiegu oraz przybliżonego terminu wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
Wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
Zebranie Samorządu Uczniowskiego.
Zorganizowanie Dnia Chłopaka 30.09.2023 r.
październik
Uruchomienie strony internetowej.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej 14.10.2023 r.
Obchody dnia „Wszystkich Świętych”.
Pomoc w realizacji programu „Młodzieżowa Rada Miejska w Nasielsku”.
listopad
Zorganizowanie kampanii – „Bezpieczni w Internecie”.
Andrzejki
Święto Niepodległości
grudzień
Mikołajki
Symbole świąteczne
styczeń
Zebranie Samorządu Uczniowskiego
Dzień Babci i Dziadka
luty
Walentynki
marzec
Dzień Wiosny
Zorganizowanie akcji „Dzień Świętego Patryka”
Zorganizowanie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
kwiecień
Zorganizowanie akcji „no backpack Day”
Wielkanoc
maj
Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Kampania przeciw nałogom
czerwiec
Zebranie Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 składa się z następujących osób:

 • Maja Gocławska – przewodnicząca
 • Marta Szpygiel – zastępca
 • Maja Karabin – sekretarz
 • Klaudia Jaśkiewicz – skarbnik

Opiekunowie Samorządu Szkolnego:

 • Anna Wasiak
 • Maria Pilśnik
 • Michał Kongiel