Rekrutacja

UWAGA RUSZYŁA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Oddziały przedszkolne, klasa I Szkoła Podstawowa – harmonogram:
1-8 LUTY 2021- złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku
8 LUTY-8 MARZEC 2021-złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami (termin uzupełniający 1-8 KWIETNIA 2021)
DO 23 MARCA 2021- weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjną (termin uzupełniający 14-15 KWIETNIA 2021)
DO 16 KWIETNIA  2021 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
Oddziały Szkoły Podstawowej – harmonogram:
8 LUTY- 8 MARZEC 2021 – złożenie wniosku wraz z dokumentami (termin uzupełniający 1-8 KWIECIEŃ 2021)
DO 23 MARCA 2021- weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjną (termin uzupełniający 14-15 KWIECIEŃ 2021)
DO 16 KWIETNIA 2021- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
Uwagi:

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) w Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Jeżeli dziecko nie ma skończonych 18 lat, po ukończeniu szkoły podstawowej realizuje obowiązek nauki.

Dyrektor Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dziecka 6 letniego oraz obowiązek szkolny od 7 roku życia dziecka do ukończenia szkoły podstawowej), kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego.

Gmina, na terenie której uczeń mieszka (obowiązek szkolny lub nauki w przedziale wiekowym dzieci 15 – 18 lat), kontroluje spełnianie obowiązku nauki. Zadanie to połączone jest z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania Gminy o formie spełniania obowiązku nauki (art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe).

Icon
Lista dzieci przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021-2022
Icon
Listy dzieci przyjętych odziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021-2022

Ostatnie wpisy