Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Rekrutacja

Wyniki rekrutacji oraz postępowania uzupełniającego  do placówki na rok szkolny 2022/2023:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie informuje, iż w wyniku postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 wszystkie złożone podania zostały rozpatrzone pozytywnie.

 

UWAGA RUSZYŁA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Oddziały przedszkolne, klasa I Szkoła Podstawowa – harmonogram:
24 -31 STYCZEŃ 2022- złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku
1 -28 LUTEGO 2022-złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami (termin uzupełniający 1-8 KWIETNIA 2022)
DO 9 MARCA 2022- weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjną (termin uzupełniający 12 KWIETNIA 2022)
DO 13 KWIETNIA 2022 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
Oddziały Szkoły Podstawowej – harmonogram:
1-28 LUTEGO 2022 – złożenie wniosku wraz z dokumentami (termin uzupełniający 1-8 KWIECIEŃ 2022)
DO 9 MARCA 2022- weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjną (termin uzupełniający 12 KWIECIEŃ 2022)
DO 13KWIETNIA 2022- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
Uwagi:

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) w Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Jeżeli dziecko nie ma skończonych 18 lat, po ukończeniu szkoły podstawowej realizuje obowiązek nauki.

Dyrektor Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dziecka 6 letniego oraz obowiązek szkolny od 7 roku życia dziecka do ukończenia szkoły podstawowej), kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego.

Gmina, na terenie której uczeń mieszka (obowiązek szkolny lub nauki w przedziale wiekowym dzieci 15 – 18 lat), kontroluje spełnianie obowiązku nauki. Zadanie to połączone jest z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania Gminy o formie spełniania obowiązku nauki (art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe).

Ikona
Zarządzenie Burmistrza wraz z wnioskiem do klasy I
Ikona
Zarządzenie Burmistrza oraz wniosek do zapisu do oddziału przedszkolnego
Ikona
załącznik do rekrutacji 2022/2023
Ikona
Zarzadzenie Burmistrza nr 16 wraz z harmonogramem postepowania rekrutacyjnego

Ostatnie wpisy