Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Dokumenty szkoły

Poniżej zamieszczamy dokumenty szkoły do pobrania. Wszystkie dokumenty zapisane są w formacie PDF.

Ikona
Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Ikona
Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie

Ikona
Statut szkoły

Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie

Ikona
Procedura nauczania hybrydowego i zdalnego