Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Patron szkoły

Mikołaj Kopernik - patron szkołyMikołaj Kopernik jest patronem naszej szkoły od 24 czerwca 1972 roku.

Urodził się w Toruniu w rodzinie kupieckiej. Po śmierci ojca opiekę nad jego rodziną objął zamożny wuj, biskup Łukasz Watzenrode. Jesienią 1491 roku 18 letni Mikołaj rozpoczął studia na wydziale sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej.

Uczęszczał tam na różnorodne wykłady: z gramatyki,  retoryki,  poetyki. Najbardziej zafascynowany był jednak wykładami o treściach matematyczno-astronomicznych. Możliwe, że właśnie wtedy w jego umyśle zrodziła się koncepcja teorii budowy świata odmienna od wówczas obowiązującej.
W 1496 roku po przyjęciu święceń kapłańskich wyjechał na trzy lata do Bolonii, aby studiować prawo kanoniczne.

31 maja 1503 roku doktoryzował się z prawa kanonicznego w Ferrarze.

Po powrocie do Polski zamieszkał w Lidzbarku Warmińskim, a w roku 1510 osiedlił się na stałe we Fromborku, gdzie został mianowany kanonikiem. Pracował jako lekarz, a w wolnym czasie zajmował się astronomią.

Interesowała go również ekonomia – udzielał rad królowi polskiemu w sprawach związanych z obiegiem pieniężnym, publikował prace o reformie monetarnej oraz sformułował prawo, iż „gorszy pieniądz wypiera z rynku lepszy”.
Jego największym osiągnięciem było opracowanie teorii heliocentrycznej, według której Słońce znajduje się w centrum, jest nieruchome, a Ziemia, podobnie jak pozostałe planety, obiega Słońce po orbicie kolistej. Jego dzieło wydrukowane zostało w 1543 roku w Norymberdze, w ilości około 1000 egzemplarzy, pod tytułem: „O obrotach sfer niebieskich”. Jednak nie zostało ono przychylnie przyjęte przez Kościół, a w 1616 roku umieszczono je na indeksie ksiąg zakazanych. Z indeksu skreślono je dopiero w 1835 rok.

Teoria Kopernika wpłynęła znacząco na sposób patrzenia na miejsce Ziemi i człowieka we Wszechświecie oraz stała się podstawą rozwoju nauk ścisłych. Wywołała jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych.

Mikołaj Kopernik zajmował się między innymi astronomią, matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią, był także lekarzem oraz tłumaczem.

Zmarł 24 maja 1543 we Fromborku.

Najważniejsze osiągnięcia:
– rozpowszechnienie teorii heliocentrycznej (astronomia),
– sformułowanie prawa Kopernika-Greshama (ekonomia),
– sformułowanie twierdzenia Kopernika (geometria).

 

Ostatnie wpisy