Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Kalendarz roku szkolnego

1 września
rozpoczęcie roku szkolnego ślubowanie przedszkolaków i uczniów klas I
14 października
Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 listopada
Wszystkich Świętych
11 listopada
Narodowe Święto Niepodległości
12 listopada
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
21 listopada
dzień życzliwości
22 grudnia
Wigilie klasowe
23-31 grudnia
zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia
Święto Trzech Króli
7 stycznia
Choinka szkolna
10 stycznia
ostateczny termin wystawiania propozycji ocen semestralnych, zagrożeń oceną niedostateczną i naganną oceną z zachowania w kl IV-VIII
24 stycznia
ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych
27 stycznia
Śródroczna Rada Klasyfikacyjna
31 stycznia – 13 lutego
ferie zimowe
luty
konkurs plastyczny” Zero tolerancji dla agresji słownej”
14-19 kwietnia
wiosenna przerwa świąteczna
2 maja
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 maja
święto Konstytucji 3 Maja
24 maja
egzamin ósmoklasisty- j. polski dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów
25 maja
egzamin ósmoklasisty- matematyka  dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów
1 czerwca
Dzień Dziecka i Dzień Sportu
2 czerwca
ostateczny termin wystawiania propozycji ocen semestralnych, zagrożeń oceną niedostateczną i naganną oceną z zachowania w kl IV-VIII
9 czerwca
50-rocznica nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika
15 czerwca
ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych
16 czerwca
Boże ciało
17 czerwca
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
20 czerwca
końcoworoczna Rada Klafyfikacyjna
24 czerwca
zakończenie roku szkolnego