Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Kalendarz roku szkolnego

1 września
Rozpoczęcie Roku Szkolnego
14 października
Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
październik
Ślubowanie uczniów klasy pierwszej
31 października
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 listopada
Wszystkich Świętych
11 listopada
Narodowe Święto Niepodległości
listopad
Ślubowanie 3-4 latków
21 listopada
Dzień życzliwości
22 grudnia
Wigilie klasowe
23 grudnia 2022 – 01 stycznia 2023
Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia
Święto Trzech Króli
styczeń
Choinka szkolna
16 stycznia
Ostateczny termin wystawiania propozycji ocen semestralnych , zagrożeń oceną niedostateczną i naganną oceną z zachowania w klasach 4-8
17 stycznia
Zebranie z rodzicami/dd>

27 stycznia
Ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych
27 stycznia
Śródroczna Rada Klasyfikacyjna
31 stycznia
Śródroczna Rada Klasyfikacyjna
13-26 lutego
Ferie zimowe
6-11 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna
1 maja
Święto Pracy
2 maja
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 maja
Święto Konstytucji 3 Maja
4-5 maja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
24 maja
Egzamin ósmoklasisty – język polski (dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów)
25 maja
Egzamin ósmoklasisty – matematyka  (dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów)
26 maja
Egzamin ósmoklasisty – język obcy (dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów)
1 czerwca
Dzień Dziecka i Dzień Sportu
5 czerwca
Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen semestralnych ,zagrożeń oceną niedostateczną i naganną oceną z zachowania w klasach 4-8
6 czerwca

Zebranie z rodzicami

8 czerwca
Boże ciało
9 czerwca
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
16 czerwca
Ostateczny termin wystawiania ocen końcowo-rocznych
19 czerwca
Końcoworoczna Rada Klasyfikacyjna
23 czerwca
Zakończenie roku szkolnego

Ostatnie wpisy