Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Kalendarz roku szkolnego

4 września
Rozpoczęcie Roku Szkolnego
13 października
Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
październik
Ślubowanie uczniów klasy pierwszej
31 października
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 listopada
Wszystkich Świętych
listopad
Ślubowanie 3-4 latków
21 listopada
Dzień życzliwości
22 grudnia
Wigilie klasowe
23 grudnia 2023 – 01 stycznia 2024
Zimowa przerwa świąteczna
3 stycznia
Ostateczny termin wystawiania propozycji ocen semestralnych , zagrożeń oceną niedostateczną i naganną oceną z zachowania w klasach 4-8
styczeń
Choinka szkolna
12 stycznia
Ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych
12 stycznia
Śródroczna Rada Klasyfikacyjna
15-27 stycznia
Ferie zimowe
2 lutego
Podsumowująca Rada Pedagogiczna
28 marca-2 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna
1 maja
Święto Pracy
2 maja
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 maja
Święto Konstytucji 3 Maja
14 maja
Egzamin ósmoklasisty – język polski (dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów)
15 maja
Egzamin ósmoklasisty – matematyka  (dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów)
16 maja
Egzamin ósmoklasisty – język obcy (dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów)
29 maja
Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen semestralnych ,zagrożeń oceną niedostateczną i naganną oceną z zachowania w klasach 4-8
30 maja
Boże Ciało
31 maja
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 czerwca
Dzień Dziecka i Dzień Sportu
14 czerwca
Ostateczny termin wystawiania ocen końcowo- rocznych
17 czerwca
Końcoworoczna Rada Klasyfikacyjna
21 czerwca
Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024