Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie (nazwa placówki, siedziba).

2. Inspektor Ochrony Danych
Z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Cieksynie można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej, adres email: iod@nasielsk.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celach sprawozdawczych, informacyjnych i promocyjnych Szkoły, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Okres przechowywania
Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do stworzenia video lub fotorelacji z wycieczki, okres prowadzenia strony internetowej, portali społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

5. Prawa osób, których dane dotyczą:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przekazanych danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną i znam przysługujące mi prawa dotyczące przetwarzania przekazanych danych osobowych.

Ostatnie wpisy