Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Rada pedagogiczna

mgr Nowacka Justyna
dyrektor
Brzezińska Barbara
edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Cichocka-Ropielewska Izabela
wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe
Dobrzyński Rafał
wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe
Gers Ewelina
edukacja przedszkolna plastyka, technika
Kongiel Barbara
nauczyciel wspierający, rewalidacja
Kongiel Michał
historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
Kuźniewska Joanna
język polski, nauczyciel wspierający, rewalidacja
Malon Andrzej
wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe
Nerć-Rączka Ewa
matematyka, informatyka
Nowacka Ewa
biblioteka, nauczyciel wspierający, rewalidacja
Ogrodowska Magdalena
język angielski
Parzonka Małgorzata
biologia, chemia, język niemiecki
Patrzykowska Justyna
edukacja przedszkolna, nauczyciel wspierając
Pędzich Wioletta
edukacja przedszkolna, rewalidacja
Pilśnik Maria
język angielski, zajęcia świetlicowe
Podgrudna Mariola
edukacja wczesnoszkolna
Rzepkowska-Gerasik Edyta
edukacja wczesnoszkolna
Sagalska Beata
pedagog, rewalidacja
Solecki Paweł
religia
Wasiak Anna
matematyka, informatyka, fizyka
Zawieska Katarzyna
muzyka
Żochowska Katarzyna
edukacja przedszkolna