Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Dokumenty do pobrania

Icon
Plan Pracy Psychologa 2021 2022
Icon
Plan Pracy Szkoły 2021/2022
Icon
Regulamin zajęć nadobowiązkowych SP w Cieksynie
Icon
Regulamin świetlicy szkolnej SP w Cieksynie
Icon
Obowiązujący strój szkolny w SP w Cieksynie
Icon
Regulamin stołówki szkolnej SP w Cieksynie