Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

innowacja pedagogiczna

innowacja pedagogiczna

W roku szkolnym 2021 2022 w zerówce przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie odbywała się innowacja pedagogiczna pt. „Przedszkolak czyta”.
Innowacja trwała od 01.09.2021 do 31.05.2022 r. Innowacja bazuje na Odimiennej Metodzie Nauki Czytania i Pisania wg Ireny Majchrzak. Autorką innowacji jest mgr Ewelina Gers. Nadrzędnym celem innowacji było wsparcie rozwoju dzieci, a przede wszystkim pomoc w osiągnięciu dojrzałości do nauki czytania i pisania.