Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Wycieczka wolontariatu 2021

Dnia 6.10.2021 roku członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej w Cieksynie uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Nasielska. W Kinie Niwa obejrzeli film familijny „ Klub brzydkich dzieci”, podejmujący temat dyskryminacji, buntu, dyktatury oraz przyjaźni. Kolejnym punktem wycieczki była  lekcja historii z Panem Stanisławem Tycem w nowo otwartym Nasielskim Centrum Edukacji i Historii.  Uczniowie z wielką uwagą wysłuchali opowieści kustosza muzeum o zgromadzonych zbiorach i  historii Nasielska. Ostatnią atrakcją było wspólne spotkanie przy pizzy.

Dziękujemy bardzo Panu Burmistrzowi Bogdanowi Ruszkowskiemu i Zastępcy Burmistrza Nasielska Panu Andrzejowi Kordulewskiemu  za patronat honorowy nad wycieczką oraz jej sfinansowanie.

Kinga Majchrzak-opiekun SKW

Wolontariusze