Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Wizyta druhów OSP Cieksyn w naszej szkole

Dnia 29.09.2021r w naszej szkole gościliśmy Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie. Goście w ciekawy sposób przybliżyli przedszkolakom i uczniom specyfikę pracy strażaka jednocześnie prezentując strój i podręczny sprzęt. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy podczas wypadków samochodowych, oraz asyście podczas różnych akcji. Strażacy zapoznali dzieci z sytuacjami, w których należy wezwać straż pożarną, z zasadami prawidłowego zachowania się podczas pożaru, oraz przypomnieli numery alarmowe do straży, policji i na pogotowie. Dzieci z bliska mogły podziwiać wóz strażacki, wyposażenie jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Dzieci przymierzały Hełm strażacki, wchodzili do wozu. Wizyta strażaków utrwaliła wiedzę przedszkolaków w zakresie bezpieczeństwa, oraz zachęciła najmłodszych do służby w straży pożarnej.
Dziękujemy druhom z OSP Cieksyn za dzisiejsze spotkanie i za wszelką okazana pomoc naszej placówce i jej społeczności.
Wizyta druhów OSP Cieksyn w naszej szkole

Ostatnie wpisy