Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Podziękowanie za zakup podłogi interaktywnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie wraz z całą społecznością szkolną, serdecznie dziękuje Panu Bogdanowi Ruszkowskiemu, Burmistrzowi Nasielska, za dofinasowanie zakupu podłogi interaktywnej FunFloor EDU (kwota dofinansowania 5.000,00zł) w ramach środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

To interaktywne urządzenie zawiera programy terapeutyczne, edukacyjne i profilaktyczne do wykorzystanie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. Dzięki zabawom ruchowym, quizom i prezentacjom dzieci uczą się prawidłowych relacji rówieśniczych, sposobów zastępowania agresji  i zdrowych nawyków. Wspólne zabawy z wykorzystaniem urządzenia integrują grupę, uczą dzieci kreatywności, pozwalają nabyć nowe umiejętności