Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Odbiór zaświadczeń

Odbiór zaświadczeń

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 08.07.2022r/ piątek w sekretariacie szkolnym w godzinach 12.00-13.00

Ostatnie wpisy

Adaptacja dzieci
Adaptacja dzieci
Informacja o zdjęciach klasowych
informacja o zdjęciach klasowych
plac zabaw
plac zabaw