Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Odbiór zaświadczeń

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 08.07.2022 r. (piątek) w sekretariacie szkolnym w godzinach 12.00-13.00

Odbiór zaświadczeń

Ostatnie wpisy