Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Narodowy Program Czytelnictwa

Do naszej szkoły systematycznie dostarczane są pomoce zakupione w ramach dofinansowań jakie otrzymaliśmy z programów Narodowy Program Czytelnictwa (dofinasowanie w wysokości 14 250,00 zł), Aktywna Tablica (dofinasowanie w wysokości 35 000,00 zł), Laboratorium przyszłości (60 000,00 zł).

Poniżej zdjęcia programów terapeutycznych, które będą wykorzystane na zajęciach z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, laboratorium VR do prowadzenia wirtualnych lekcji z większości przedmiotów szkolnych, książki do biblioteki zakupione na potrzeby uczniów oraz biblioteczki, które znalazły swoje miejsce w oddziałach przedszkolnych.