Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Jubileusz szkoły

W dniu 13.06.2022r. obchodziliśmy szczególny dzień dla całej społeczności szkolnej, była to bowiem 50 rocznica nadania imienia Mikołaja Kopernika naszej szkole. Dyrektor Szkoły p. Justyna Nowacka przywitała gości:

  • Burmistrza Nasielska pana Bogdana Ruszkowskiego
  • Wiceburmistrza pana Waldemara Kordulewskiego
  • Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku pana Jerzego Lubienieckiego
  • Radnego Powiatu Nowodworskiego pana Radosława Kasiaka
  • Prezydium Rady Rodziców panią Anetę Kurpiewska, panią Mariolę Kowalewską, panią Ewę Cichocką
  • księdza Proboszcza Cieksyna Ryszarda Kolczyńskiego
  • rodziców
  • emerytowanych pracowników szkoły
  • obecnych pracowników i uczniów.

Dyrektor Szkoły rozpoczęła od cytatu

Jednostajny bieg naszych dni zostaje przerwany, znowu nabieramy sił i życiowej odwagi, prawdziwe święto można obchodzić jedynie z przyjaciółmi, wtedy wszystko jest prawdziwe, nieprzymuszone i serdeczne tam gdzie ludzie żyją w przyjaźni tam zawsze jest święto.

Podkreślała ile działań nasza szkoła przez wszystkie lata podejmowała, aby się zmieniała, piękniała i dostosowała się do rzeczywistości. Podczas uroczystości młodzież przybliżyła zebranym sylwetkę Patrona Szkoły.

Recytację wzbogacały prezentacja multimedialna oraz polonez w wykonaniu klas trzecich, do których przygotowały panie wychowawczynie: Barbara Brzezińska oraz Wioletta Pędzich.

Dziękujemy wszystkim którzy tworzyli historię tej Szkoły i zawsze będą jej cząstka.