Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Informacja UKS

Zarząd UKS,, Junior” Cieksyn informuje, że klub otrzymał dotacje na realizację dwóch zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach

„Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” 

1.Rodzaj zadania publicznego:Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportuz programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.    

Tytuł zadania publicznego:Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (piłka nożna, siatkówka, unihokej) dzieci i młodzieży.      

Kwota otrzymanej dotacji – 4.500,00zł

2.Rodzaj zadania publicznego:Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Tytuł zadania publicznego:Organizacja i prowadzenie  zajęć sportowych  dla dzieci , młodzieży i ich rodziców .

Kwota otrzymanej dotacji – 4.500,00zł